Ta Lån via bank

Det finns många orsaker till att man kan behöva ta ett lån. Din privatekonomi har kanske stött på en del oplanerade bakslag, du kanske måste investera i hemmet eller i företaget, kanske ska du köpa nytt hus, ny bil, ny båt. Beroende på vad du behöver låna pengar till är det olika lätt att få ta lån via bank. Om du ska köpa hus, bil, båt och så vidare – det vill säga, du ska göra en investering – kan du oftast när du tar lån via bank använda det du ska köpa som säkerhet för lånet. Det betyder att om du skulle misslyckas med att återbetala ditt lån har banken rätt att överta det du köpt, sälja det och från försäljningssumman ta de pengar du är skyldig. Detta gör att banken kan vara säkra på att få tillbaka utlånade pengar oavsett vad. Det är inget trevlig alternativ om det skulle gå fel, men det betyder samtidigt att ditt lån blir mycket billigare än om du skulle ta lånet in blanco.

Lån in blanco betyder att du saknar säkerhet. Då har du bara din ekonomiska status som säkerhet för att lånet kommer att kunna återbetalas. Om du därför har låg lön eller saknar fast inkomst, om du har betalningsanmärkningar eller saknar besparingar på banken – kan dina möjligheter till lån begränsas radikalt. Många banken väljer då att neka till lån. Och om du får ett lån är det till en ganska hög ränta. Stabila banker väljer oftast att neka lån och då får du vända dig till kreditinstitut eller andra långivare som är givmildare med att ge lån, men å andra sidan tar ut väldigt höga räntor.

Om du ska ta lån via bank, framför allt om det handlar om större summor är det en fördel om du bokar ett möte med en banktjänsteman och går igenom alla förutsättningar kring lånet. Ta med dig alla nödvändig uppgifter. Inkomstuppgifter i form av lönespecifikation, arbetsgivarens kontaktuppgifter, dina senaste deklarationsuppgifter samt budget för din privatekonomi. Där spaltar du upp vilka månatliga utgifter du har så komplett som möjligt: hyra, vilka du har försörjningsplikt för, telefonkostnad, elkostnad, försäkringar och så vidare. Ju mer detaljerad kalkyl du har gjort desto mer övertygad kan banktjänstemannen bli om att du har koll på läget och att de kan känna sig säkra på att lånet kommer att återbetalas. Det är faktiskt även en god idé att du ser till att ser respektabel ut och beter dig trevligt och ärligt. Ett genomgående positivt och städat intryck har stor betydelse.

Tillsammans med banktjänstemannen kan du sedan lägga bedöma under hur lång tid du ska återbetala och du får veta hur hög din ränta på lånet blir. Om din ekonomiska status är dålig kanske du får göra vissa eftergifter för att lånet ska gå igenom – som att förlägga ditt pensionssparande hos banken eller påbörja annat sparande. Övrigt sparande blir en extra buffert och ytterligare en säkerhet för banken att du verkligen kommer till att kunna betala av dit lån.