Låna 350000 hos banken

Om du är i behov av att låna en större summa, men saknar säkerhet som fastighet, bil, båt eller annat av större värde – finns det fortfarande stora möjligheter för dig att få ett lån. Du kan låna upp till 350 000 hos banken utan någon säkerhet. Generellt i utlåningsbranschen finns denna möjlighet som övre gräns. Dock ställs det andra krav på dig om du inte har någon säkerhet. Framförallt banker brukar vara lite mer försiktiga när de lånat ur pengar. I kölvattnet efter de senaste årens bankdöd ställs ganska höga krav på låntagare av större summor.

För att låna 350 000 hos banken krävs vanligen att du har en fast och stabil inkomst som uppnår en viss nivå. Dessutom bör du inte ha några betalningsanmärkningar hos kronofogden. Du ska kunna presentera en kalkyl för en god privatekonomi som ger generöst utrymme för de amorteringar som lånet kommer att medföra. Gärna att din kalkyl även innehåller månatligt sparande som därmed skapar en buffert om din privatekonomi skulle råka ut för mottgångar. Då är det tryggt både för dig och banken om du har en sparrad buffert som gör att du kan fortsätta betala av ditt lån.

Många försäkringsbolag erbjuder en försäkring där de över en viss period ser till att dina amorteringar betalas om du skulle råka ut för drastiskt försämrad ekonomi – exempelvis i samband med arbetslöshet. Kontakta ditt försäkringsbolag och kontrollera om du kan teckna en sådan försäkring. Har du det med dig när du lånar 350 000 hos banken förbättras dina möjligheter att få lånet då de kan känna sig trygga med att deras utlånade pengar fortsätter att betalas tillbaks oavsett om din privatekonomi drabbas.

Var dock noga med kontrollera under hur lång tid en sådan försäkring betalas ut, så du inte tar för givet att den gäller så länge ditt läge är oförändrat – för så är aldrig fallet. Försäkringen är bara till att ge dig en frist att ordna upp din situation, söka nytt jobb eller på annat sätt finansiera dina löpande amorteringsutgifter.

När du lånar 350 000 hos banken kan du även förbättra dina möjligheter om du bokar ett personligt möte med en banktjänsteman och tillsammans drar upp riktlinjerna för lånet. Förbered dig noga och ta med dig alla tänkbara ekonomiska dokument du har. Lönespecifikationer, anställningskontrakt, arbetsgivarens kontaktuppgifter, senaste deklarationshandlingen, budget över din privatekonomi samt en förteckning över dina tillgångar samt – om du tecknat en försäkring enligt ovan – försäkringshandlingar.

När du har mötet med banktjänstemannen ökar även dina möjligheter att låna 350 000 hos din bank om du ger ett trevligt och ordnat intryck. Klä dig propert och uppträd trevligt och tillmötesgående. Ett gott intryck skapar känslan av att du har kontroll över läget. Givetvis är det också en fördel – och ofta ett krav – om du specificerar vad du kommer att använda pengarna till. Om du lånar 350 000 hos din bank med syfte att åka till Monaco och spela på casino inger detta inte någon känsla av att du är en ansvarstagande låntagare.