Lån utan säkerhet & kreditlån

Lån utan säkerhet är det samma som blancolån. Med säkerhet räknas någon form av egendom som har ett gediget värde. Exempel på detta är bostad, värdepapper, dyrare smycken, nyare bil osv. När du tar lån med säkerhet är denna egendom bankens säkerhet om du inte skulle kunna återbetala ditt lån. Du har då överlämnat rätten till långivaren att sälja det du satt in som säkerhet och från detta ta ut de pengar du är skyldig. Lån med säkerhet i miniformat är den verksamhet som pantbanker bedriver. Du lämnar in något på pantbanken som har ett reellt värde och får sedan låna en summa pengar som pantbanken bedömer de kan få ut om de måste sälja föremålet. De flesta banker och låneinstitut erbjuder dock lån utan säkerhet. Men med det inte sagt att de inte vill ha en försäkran om att deras utlånade pengar kommer att kunna återbetalas.

Om du saknar säkerhet är det en rad andra krav som ställs på dig. Du måste ha en fast inkomst på en nivå som gör en viss återbetalningstakt rimlig. Du bör helst inte haft betalningsanmärkningar (även om vissa långivare bortser från detta). Framförallt får du betala en högre ränta än om du tar ditt lån med säkerhet. Detta är långivarens ersättning för att de tar en större risk än när du har en säkerhet. På så sätt finansierar de de utlåningar som leder till att de inte får tillbaks sina pengar på slutänden.

I dessa fall följer dock anmälan till kronofogdemyndigheten som i värsta fall går in och fryser dina tillgångar och utmäter dem. Du fråntas rätten till din egen privatekonomi och privata tillhörigheter. Kapitalvaror i ditt hem säljs ut och din lön – utöver existensminimum – dras automatiskt från ditt konto, fram till dess skulden är reglerad. Detta är ett mycket otrevligt scenario som ingen vill råka ut för.

En form av lån som vare sig kräver säkerhet, avsaknad av betalningsanmärkningar eller fast inkomst är de så kallade snabblånen. Med dessa kan du låna mellan 1000 och 4000 kronor. Pengarna utbetalas inom loppet av 24 timmar (ofta mycket snabbare än så) och ska återbetalas efter 30 dagar. De påstås inte ha någon ränta, men en administrativ avgift på några hundra. Omräknat i ränta kan det ofta handla om över 1000 %. Detta är mycket dyra lån – men också orsaken till varför de är så lätta att få. Långsiktigt är det inget man bör fundera över – då de blir oöverstigligt dyra mycket snabbt. Dom ett sätt att klara en krissituation fram till nästa lön är de dock en mycket användbar lösning för de som använder dem ansvarsfullt.

Kreditlån är ett modeord som betecknar lån tagna av kreditinstitut. Egentligen är kredit och lån synonymer i lånesammanhang och behöver egentligen inte sättas ihop på detta sätt. När du fått ett lån har du fått tillgång till en kredit. När du skaffar ett kreditkort får du ett sorts lån – en kredit att utnyttja. Krediten finns på ditt kort och blir ett lån när den nyttjas.