Jämföra lån & hitta billigaste lånen

Att ta ett lån, framförallt om det handlar om större summor, bör du gå väldigt systematiskt till väga. Antag att ditt lån är på ett par hundra tusen kronor och du är en person med medelinkomst är det inte pengar som du med lätthet kan betala tillbaks inom en rimlig tid. Du binder för lång tid upp dig att varje månad betala en ganska ansenlig summa av din inkomst i amorteringskostnader.

Det är därför viktigt att du först och främst ser till att hitta det billigaste lånet för dig. Vad som är billigast för just dig beror mycket på din ekonomiska status och vilka inkomster och tillgångar du har. Allra bäst är givetvis om du tar ett lån med säkerhet. Om du äger ett obelånat hus, bil, båt eller annan egendom av högra värde – kan du bli erbjuden ett billigt lån med låg ränta.

Har du inte någon egendom du kan använda som säkerhet ställs det andra krav på dig och om din ekonomiska status är låg blir det allts vårare att hitta ett billigt lån. Oavsett vilket ditt ekonomiska läge är bör du undersöka lånemarknaden noga innan du väljer långivare för ditt lån. Det är inte helt lätt att hitta de billigaste lånen. Du måste jämföra lån.

Ett sätt att jämföra lån är att kontakta ett stort antal långivare och begära en låneförsäkran. Långivarna gör då en kreditundersökning på dig och gör en bedömning, varefter de ger dig ett erbjudande på lån. Detta förfaringssätt har dock ett par stora nackdelar. Om du kontaktar varje långivare separat gör de var sin kreditundersökning på dig och att ha fått gjort många kreditundersökningar på sig är i sig något som ligger dig i fatet när du ska söka lån. Det anses oansvarigt att göra många förfrågningar på lån.

En annan nackdel med detta sätt att jämföra lån är att det är tidskrävande. Du måste upprätthålla korrespondens med ett stort antal långivare din tid ockuperas med mycket administration. Ett väsentligt smidigare sätt att jämföra lån är att anlita en lånemäklare. En mer känd sådan är Freedom finanse. Men det finns flera på marknaden. En lånemäklare lånar inte själv ut pengar utan förmedlar lån. När du kontaktar ett sådant företag gör de en kreditundersökning på dig och kontaktar i sin tur olika långivare och gör det administrativa arbetet. Med deras rutin och kontaktnät är detta arbete en enkel sak. Dessutom görs bara denna enda kreditundersökning och du har inte en massa kreditundersökningar liggande i ditt register.

När lånemäklaren jämfört lån åt dig och hittat det lån som de bedömer är bäst förmedlar de kontakten till denna långivare och du kan skriva på låneförbindelser och diskutera förutsättningar.

Att jämföra lån och hitta de billigaste lånen kan alltså vara en väldigt enkel och smidig syssla om man använder de rätta kanalerna och låter andra, som har kompetens på området, göra arbetet. Lånemäklare tar ut en provision på de lånade pengarna, men har troligtvis ändå sparat pengar till dig genom att hitta rätt lån.

Jämföra lån & hitta billigaste lånen, 5.5 out of 10 based on 8 ratings